Jablonkai-Anna

Jablonkai Anna

Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szakán kezdtem meg, ezzel párhuzamosan az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem szomatopedagógia szakon. 2012 őszétol ugyanezen Egyetemen, a Pedagógia és Pszichológia Karon Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia mesterszakon folytattam pszichológia képzésemet, melyet 2014 tavaszán jeles eredménnyel befejeztem.

Egyetemi éveim alatt rengeteg tapasztalatot szereztem a gyermeklélektan, gyógypedagógia terápiák (kognitív terápiák, szenzomotoros/ alapozó terápiák, neurorehabilitáció stb.) korai fejlesztés, fejlődéstudomány és szűrés, megkésett beszédfejlődés területén.

Immáron hét éve, az egyetemek és később munkám mellett egyéni és csoportos formában fejlesztő foglakozásokat, mozgásterápiát tartok a Kincs-Ő Alapítvány szervezésében speciális nevelési igényű, eltérő fejlődésmenetű magyar és külföldi kisgyermekek számára, melynek célja a komplex gyógypedagógiai, pszichológiai és szociális fejlesztés. Kapcsolatban állok a Csodák Csodája Alapítvánnyal is, melynek profilja az állami gondoskodásban élő és fogyatékos gyerekek, valamit ép társaik integrálása, a hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekek élményvilágának szélesítése, táborok, kirándulások, gyermekprogramok (pl. állatkert, evezés stb.) eléréséhez való hozzásegítése. Az alapítvány által szervezett integrált nyári táborban pszichológusi feladatkörben is gyakran segédkezek a hátrányos helyzetű, gyengén látó, mozgáskorlátozott, ép és enyhe értelmi fogyatékos gyerekek összebarátkoztatásában. Mindkét alapítvány szervezésében többször is tartottam már szakmai ismeretterjesztő előadásokat ezekben a témákban szülőknek, szaktársaknak.

Korábbi munkahelyem a 15. kerületi Száraznád Általános Iskola és Szakiskola (NOK), ahol a kerület sajátos nevelési igényű gyermekeinek pszichés és gyógypedagógiai ellátásával foglalkoztam. Ellátási körömbe mindenféle gyógypedagógiai és pszichés problémával érkeztek a kerület intézményeiből gyerekek kiscsoportos óvodásoktól, a felnőtt, szakiskolás tanulókig bezáróan. Kiemelten foglalkoztam autista és magatartászavaros, hiperaktív gyerekekkel, de járt hozzám sok szorongásos zavarral küzdő, kötődési problémás, traumatizált gyermek is. Magas szintű angol nyelvtudásom miatt nem okozott gondot a többnyelvű családokkal történő kommunikáció sem.

2016 őszén átkerültem jelenlegi munkahelyemre, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 22. kerületi Tagintézményébe. Itt nevelési tanácsadással és szakértői tevékenységgel kezdtem el foglalkozni. A szakszolgálatnál a pszichológiának egy újabb, izgalmas területe nyílt meg előttem, ahol lehetőségem volt korszerű vizsgálóeljárások megtanulására, hosszabb távú, egyéni pszichoterápiás ellátás felügyelet melletti végzésére, újabb pszichodiagnosztikai és pszichoterápiás eljárások kipróbálására és gyakorlására. Az utóbbi időben a korai fejlesztés és preventív munkacsoport tagjává váltam, igy ismét a korai életkor került szakmai érdeklődések középpontjába. Bölcsődés korú gyermekek fejlődését vizsgálom, szükség esetén a prevenció szervetésében segédkezek.