Title Image

Szenzoros alapú kognitív terápia

A gyermek megfigyeli a környezetét, ujjával és szájával kitapogatja a tárgyakat, vizsgálja az illatokat, ízeket. A velük született kíváncsiság hajtja őket előre abban, hogy egyre jobban megismerjék a világ törvényszerűségeit. Ehhez sokat kell próbálkozniuk és kísérletezniük. A saját megfigyeléseik, valamint a felnőttek reakciói idővel egységes képpé állnak össze, ez adja az alapját a kognitív funkcióik, gondolkodásuk fejlődésének.